Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.),w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

 

  1. SKŁAD OSOBOWY
  1. Tomasz Konopko -  Komisarz Wyborczy w Olsztynie II – Przewodniczący Komisji
  2. Mariusz Stachowiak - sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie – I Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Arkadiusz Ziarko - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – II Zastępca Przewodniczącego Komisji
  4. Zbigniew Antoni Chmielewski- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – Członek Komisji
  5. Tomasz Bulkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – Członek Komisji
  6. Arkadiusz Rokicki - sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach – Członek Komisji
  7. Maciej Rzewuski- sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie – Członek Komisji

 

Piotr Sarnacki – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – Sekretarz Komisji

 

  1. SIEDZIBA

 

Gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

 

 pok. nr 254, II piętro, (89) 523-23-48

przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na posłów – pok. nr 203

 

  1. DYŻURY

 

10 kwietnia 2019 r.

w godz.

1400 - 1600

11 kwietnia 2019 r.

w godz.

1100 - 1300

12 kwietnia 2019 r.

w godz.

1400 - 1600

13 kwietnia 2019 r. (sobota)

w godz.

1100 - 1300

15 kwietnia 2019 r.

w godz.

1000 - 1500

16 kwietnia 2019 r.  

w godz.

1100 – 1400

  

w godz.

2000 – 2400

 

od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

poniedziałki w godz. 900 - 1100 oraz w godz. 1400 - 1500

piątki w godz. 1400 - 1500

 

25 maja 2019 r. (sobota)

w godz.

900 - 1500

26 maja 2019 r.

w godz.

600 do czasu podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Olsztynie

 

(-) Tomasz Konopko