Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Inne ogłoszenia

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

OGŁOSZENIE


Burmistrz Reszla ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

1.    Celem konsultacji społecznych  jest poznanie opinii mieszkańców sołectw dotyczące zmiany w statutach Sołectw Gminy Reszel 
2.    Przedmiotem konsultacji społecznych  są zmiany w statutach sołectw Gminy Reszel w zakresie dostosowania długości kadencji organów jednostek pomocniczych  do długości kadencji  Rady Miejskiej.
3.    Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w formie anonimowych formularzy ankietowych 
4.    Formularze ankiet dostępne będą u Sołtysów Sołectw Gminy Reszel  lub w Urzędzie Gminy w Reszlu pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
5.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Gminy Reszel posiadający czynne prawo wyborcze.
6.    Zbiorcze wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.