Wersja obowiązująca z dnia

Jednostki pomocnicze

Wykaz Sołtysów w Gminie Reszel

Kadencja 2019 - 2023

 

Lp.

Nazwa Sołectwa

Imię i nazwisko Sołtysa

1.

Bezławki

Maria  Jakubi

2.

Czarnowiec

Ewa Jarzyna

3.

Dębnik

Anna Diakowicz

4.

Klewno

Jarosław Pawłowski

5.

Kocibórz

Wojciech  Kaczorowski

Małgorzata Cychowska - od 17.08.2022 roku

6.

Leginy

Bożena  Chamik

7.

Łężany

Teresa Kubiak

8.

Mnichowo

Andrzej Pikulski

9.

Pieckowo

Dorota  Witek

10.

Pilec

Szymon Gałka

11.

Plenowo

Bronisław Krystianiak

12.

Ramty

Andrzej Policha

13.

Robawy

Krzysztof Rębowski

14.

Siemki

Agnieszka Paprota

15.

Święta Lipka

Halina Stefanowicz

16.

Tolniki Małe

Andżelika Filipiak

17.

Widryny

Zenon Chodań

18.

Wola

Adam Zyśk

19.

Worpławki

Aneta  Baran

20.

Zawidy

Ewa  Radecka

 

 

Mapa jednostek pomocniczych