Wersja obowiązująca z dnia

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Reszel oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2019 r.

Załączniki