Wersja obowiązująca z dnia

Składy osobowe Rady Miejskiej w Reszlu VIII kadencji

Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel Rady Miejskiej w Reszlu 

 1. Monika Łomżyńska – Przewodnicząca
 2. Macełko Adam Michał – Zastępca Przewodniczącej
 3. Adamiak Andrzej – członek
 4. Jabłoński Dariusz Krzysztof – członek
 5. Jaruga Grzegorz – członek
 6. Subocz Beata – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Kilanowska Beata Teresa– Przewodnicząca
 2. Sadowska Ewa – Zastępca Przewodniczącej
 3. Jaworowska Marzena – członek
 4. Maksymiuk Tomasz – członek
 5. Pikulski Andrzej – członek
 6. Zakrzewska Joanna – członek

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Jaruga Grzegorz – Przewodniczący
 2. Bieńkowski Roman – członek
 3. Jabłoński Dariusz Krzysztof – członek
 4. Jaworowska Marzena – członek
 5. Macełko Adam Michał – członek
 6. Maksymiuk Tomasz – członek 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Żukowski Eugeniusz Jan - Przewodniczący
 2. Bieńkowski Roman – Zastępca Przewodniczącego
 3. Gałka Szymon- członek
 4. Kilanowska Beata Teresa - członek
 5. Pikulski Andrzej - członek
 6. Sadowska Ewa – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Andrzej Adamiak - Przewodniczący
 2. Gałka Szymon - członek
 3. Łomżyńska Monika - członek
 4. Zakrzewska Joanna - członek
 5. Żukowski Eugeniusz Jan - członek