Wersja obowiązująca z dnia

Informację Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dn. 25 września 2018 r. o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych wraz ze wzorami zgłoszeń

Załączniki