Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu z dnia 21 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu

z dnia 21 września 2018 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03 września 2018  r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia  głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Miejska Komisja Wyborcza w Reszlu

 

podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

w Reszlu oraz o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reszlu oraz kandydatów na Burmistrza Reszla

 

Skład i siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej

w Reszlu

Czas dyżurów

Przewodniczący                  GRAŻYNA  GRZYB

Zastępca Przewodniczącego  ANNA  JEZIOREK

Członek                                 ANNA WYSOCKA

Członek       AGNIESZKA WIECZORKOWSKA

Członek                            ANTONI  TRYPUCKI

Członek                             WINCENTY  KOZIEJ

Członek                       KAROL  ŚWIATŁOWSKI

 

 

Miejska Komisja Wyborcza w Reszlu

ul. Rynek 24, sala konferencyjna

11-440 Reszel

(budynek Urzędu Gminy)

 

tel. 89 755 39 16

fax 89 755 07 58

 

25.09.2018r. godz. 15.00 – 17.00

26.09.2018 r. godz. 15.00 do 24.00

(ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Reszla)

2.10.2018r. godz. 15.00 – 17.00

4.10.2018r. godz. 10.00 – 12.00

9.10.2018r. godz. 15.00 – 17.00

11.10.2018r. godz. . 10.00 – 12.00

16.10.2018r. godz. 15.00 – 17.00

18.10.2018r. godz. 10.00 – 12.00

 

Dzień glosowania

 

21.10.2018r  od godz. 10.00

 

Komunikat podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy – siedzibie Komisji, umieszczenie w BIP Urzędu Gminy w Reszlu

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki