Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Reszlu

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  RESZLA  z dnia  27 sierpnia 2018  roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn.zm), oraz uchwały Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018  roku  w  sprawie podziału Gminy Reszel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ( Dz. Urz. Woj. W-M z 2018 r., poz. 1707)

PODAJE  SIĘ  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI 

 

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Reszlu ,  zarządzonych na dzień 21 października 2018  roku

 

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Miasto Reszel, ulice: Henryka Sienkiewicza, Księcia Witolda, Podzamcze, Rynek, Spichrzowa Stanisława Wyspiańskiego, Tylna

1

2

Miasto Reszel, ulice: 1 Maja, Adama Mickiewicza, Bohaterów, Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Klasztorna, Krótka, Macieja Rataja, Nad Fosą, Podmiejska, Władysława Reymonta

1

3

Miasto Reszel, ulice: Gdańska, Generała Zajączka, Kolejowa od nr 27 – do końca , Racławicka, Waleriana Łukasińskiego, Warmińska, Wojska Polskiego, Zwycięzców

1

4

Miasto Reszel, ulice: Ignacego Krasickiego, Jarosława Dąbrowskiego

1

5

Miasto Reszel, ulice: Kasztanowa, Kolejowa od nr 1 do nr 26, , Plac Ignacego Paderewskiego, Władysława Jagiełły

1

6

Miasto Reszel, ulice: Bolesława Chrobrego, Okręg, Płowce, Tadeusza Kościuszki

1

7

Miasto Reszel, ulice: Marii Konopnickiej, Mazurska, Szkolna

1

8

Miasto Reszel, ulice: Feliksa Nowowiejskiego, K.I. Gałczyńskiego, Marii Zientary – Malewskiej, Nad Sajną, Słowiańska

1

9

Miasto Reszel, ulice: Cypriana K. Norwida, , Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa,  Michała Kajki, Mikołaja Kopernika,  Nowa, Ogrodowa,  Polna, Seweryna Pieniężnego, Słoneczna, Spacerowa, Urocza, Wincentego Pola

1

10

Sołectwa: Czarnowiec, Dębnik, Klewno, Tolniki Małe, Worpławki

1

11

Sołectwa: Mnichowo, Robawy, Zawidy

1

12

Sołectwa: Bezławki, Pieckowo, Siemki,

1

13

Sołectwa: Pilec, Ramty, Święta Lipka

1

14

Sołectwa: Kocibórz, Leginy, Widryny

1

15

Sołectwa: Łężany, Plenowo, Wola

1

Część miejska – 9 mandatów

Część wiejska – 6 mandatów

Razem: 15 radnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Komisji:

Siedzibą  Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu jest Urząd Gminy w Reszlu,

 ul. Rynek 24, Sala konferencyjna – pok. Nr 9,

telefon nr  89 755 39 07, fax nr 89 755 07 58

Załączniki