Wersja obowiązująca z dnia

Plan zagospodarowania przestrzennego - m. Reszel, droga pielgrzymkowa Reszel-Św. Lipka.

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka – w zakresie obejmującym tereny w msc. Reszel w rejonie ul. Rataja i ul. 1 Maja.

Załączniki