Wersja obowiązująca z dnia

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszel na lata 2018-2029

Załączniki