Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie Burmistrza Reszla z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla 
z dnia 09 listopada 2017 r.
 
W sprawie: konsultacji projektu Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
 
Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  na 2018 r.
Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
 1. Przedmiotem konsultacji jest Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
 2. Opinie i uwagi należy przedkładać: od dnia 09 listopada 2017 r. do dnia 23 listopada 2017 roku: 
  1. osobiście w UG pok. nr 14 – w godzinach pracy Urzędu Gminy w Reszlu, 
  2. drogą elektroniczną na załączonym do ogłoszenia formularzu poprawkowym na adres organizacja@ugreszel.pl 
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu społecznego: 
  1. umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  2. wyrażenia pisemnej opinii na załączonym do ogłoszenia formularzu poprawkowym 
  3. wysłanie drogą elektroniczną projektu programu do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Reszel 
 4. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone: 
  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Reszlu, 
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  3. na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

Załączniki: