Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2017 roku

Załączniki