Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLII/2017 z XLII -ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2017 roku

Załączniki