Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLI /2017 z XLI-ej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 24 lipca 2017 roku

Załączniki