Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXIX/2017 z XXXIX -ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 roku

Załączniki