Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki