Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXIII/2017 z XXXIII-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 roku

Załączniki