Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXV/2017 z XXXV-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 23 marca 2017 roku

Załączniki