Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXIV/2017 z XXXIV-ej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 08 marca 2017 roku

Załączniki