Wersja obowiązująca z dnia

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dozwolone jest ponowne wykorzystywanie informacji publicznych zawartych w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, za wyjątkiem przedmiotów praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]) oraz baz danych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych [Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.])z następującymi obowiązkami:

podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną musi:
1) poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozykaniu informacji publicznej,
2) udostępniać dalej innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie,
3) informować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.