Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXII/2017 z XXXII-ej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 10 lutego 2017 roku

Załączniki