Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXXI/2017 z XXXI-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 roku

Załączniki