Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXX/2016 z XXX-ej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku

Załączniki