Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przebiegu konsultacji w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Reszel.

Załączniki