Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca aktualizacji Programu Rewitalizacji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru, który odbył się w dniach od 01.04.2016 r. do dnia 15.04.2016 r., na komplementarne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, do tutejszego Urzędu zgłoszono 40 fiszek projektowych od różnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji, parafii i wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Reszel.

Zgłoszone fiszki projektowe w ramach prac nad aktualizacją Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow w zakresie Gminy Reszel:

Załączniki

  • Wszystkie fiszki
    format: zip, rozmiar: 319.24 KB, data dodania: