Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rekrutacja 2017/2018

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram
rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej Nr 3
w Reszlu na rok szkolny 2017/2018

 

  • Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

  • Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Reszel. Rodzice dzieci spoza Gminy Reszel będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych dopiero, gdy w oddziałach przedszkolnych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Gminie Reszel

  • Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku harmonogramu:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola bądź publicznej innej formy

wychowania przedszkolnego wraz z załącznikami

od 6 marca

do 24 marca 2017 r.

do godz. 15.00

od 8 maja

do 18 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

2

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną

weryfikacji wniosków wraz

z załącznikami o przyjęcie do publicznego przedszkola bądź publicznej innej formy

wychowania przedszkolnego,

z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w

załącznikach składanych wraz z wnioskiem

od 27 marca

do 31 marca 2017 r.

do godz. 14.00

od 21 sierpnia

do 25 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 07 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

do 30 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

4

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

od 10 kwietnia

do 12 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

od 30 sierpnia

do 31 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 19 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

do 31 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryteriów ustawowych (ustawa o systemie oświaty) i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Reszel)