Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rekrutacja 2017/2018

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Burmistrz Reszla

 

podaje do publicznej wiadomości harmonogram

rekrutacji do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej Nr 3

w Reszlu na rok szkolny 2017/2018

 

  • Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

  • Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Reszla Nr 9/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. harmonogramu:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 marca

do 24 marca 2017 r.

do godz. 15.00

od 8 maja

do 18 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty

od 27 marca

do 31 marca 2017 r.

do godz. 14.00

od 21 sierpnia

do 25 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 07 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

do 30 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

4

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 kwietnia

do 12 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

od 30 sierpnia

do 31 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 19 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00

do 31 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium)