Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXVII/2016 z XXVII- ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 27 października 2016 roku

Załączniki