Wersja obowiązująca z dnia

Informacja w sprawie aktualizacji wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie w związku z aktualizacją wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, wynikającą z konieczności ich dostosowania do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje, że dostępne nowe wnioski są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zakładce Jak załatwić sprawę?, w części Sprawy dotyczące ochrony przyrody, Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś).
Wnioski można pobrać również na stronie BIP Reszel w zakładce informacje dla rolników.

Załączniki