Wersja obowiązująca z dnia

Protokół nr XXVI/ 2016 z XXVI- ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 29 września 2016 roku

Załączniki