Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXV/2016 z XXV- ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 8 września 2016 roku

Załączniki