Wersja obowiązująca z dnia

Gminna ewidencja zabytków miasta i gminy Reszel. Zabytki nieruchome nie wpisane do rejestru zabytków.

Zarządzenie  Nr 79/2014 Burmistrza Reszlaz dnia  18 lipca 2014 r.

Załączniki

  • Wykaz zabytków
    format: pdf, rozmiar: 208.4 KB, data dodania: