Wersja obowiązująca z dnia

Zaświadczenie w sprawach podatkowych

 

Termin załatwienia

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Osoba kontaktowa

Roland Ballo

tel. (89) 755 39 22

e-mail: roland.ballo@gminareszel.pl

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel 

- pok. nr 4

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia​

 
Opłaty

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł
- pozostałe zaświadczenia - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

 

Podstawa prawna

Dział VIIIa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr.8, poz.60 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22-12-2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe /Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz.1726/​

 

Załączniki