Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

telefon: (89) 755 39 00
fax: (89) 755 00 97

e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
www: http://gminareszel.pl/

Burmistrz: Marek Janiszewski