Wersja nieobowiązująca z dnia

Struktura Gminy

Jednostki organizacyjne gminy
Urząd Gminy
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reszlu 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje Kultury wpisane do Rejestru

Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

Jednostki pomocnicze
Sołectwa

Spółki komunalne
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.