Wersja obowiązująca z dnia

„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem” w ramach Projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wynik zamówienia