Wersja obowiązująca z dnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel

Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

Załączniki

Treść ogłoszenia