Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn.Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Numer zamówienia: TB.271.1.2019.ZP / 500551-N-2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: