Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejących dróg gminnych w miejscowości Pieckowo na działkach nr 177/2 i 172/3 obr. Pieckowo w gminie Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 46.28 KB, data dodania: