Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 19 grudnia 2022 r. decyzji nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka linii kablowych elektroenergetycznych SN 15kV oraz złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działkach nr 173 i 5/7 obręb Dębnik w gminie Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 311.51 KB, data dodania: