Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Arkadiusza Stępień w sprawie: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działkach nr 173 i 5/7 obr. Dębnik w Gminie Reszel

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 305.02 KB, data dodania: