Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło budynek mieszkalny w Pasterzewie gm. Reszel, na działkach nr 10-48 i 10-54 obręb Pasterzewo w gminie Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 315.61 KB, data dodania: