Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 21 września 2018 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OLSZTYNIE III

z dnia 21 września 2018 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Reszel, ulice: 1 Maja, Adama Mickiewicza, Bohaterów, Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Klasztorna, Krótka, Macieja Rataja, Nad Fosą, Podmiejska, Władysława Reymonta , Gdańska, Generała Zajączka, Kolejowa – od nr 27 – do końca, Racławicka, Waleriana Łukasińskiego, Warmińska, Wojska Polskiego, Zwycięzców, Bolesława Chrobrego, Okręg, Płowce, Tadeusza Kościuszki

Hala sportowa

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

(sala główna),

ul. Chrobrego 1, 11-440 Reszel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Reszel, ulice: Ignacego Krasickiego, Jarosława Dąbrowskiego,: Kasztanowa, Kolejowa od nr 1 do nr 26, Plac Ignacego Paderewskiego, Władysława Jagiełły

Hala sportowa

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

(mała sala),

ul. Chrobrego 1, 11-440 Reszel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Miasto Reszel, ulice: Henryka Sienkiewicza, Księcia Witolda, Podzamcze, Rynek, Spichrzowa, Stanisława Wyspiańskiego, Tylna ,Marii Konopnickiej, Mazurska, Szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny

(świetlica),

ul. Marii Konopnickiej 2, 11-440 Reszel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Miasto Reszel, ulice: Feliksa Nowowiejskiego, K. I. Gałczyńskiego, Marii Zientary – Malewskiej, Nad Sajną, Słowiańska , Cypriana K. Norwida, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Michała Kajki, Mikołaja Kopernika, Nowa, Ogrodowa, Polna, Seweryna Pieniężnego, Słoneczna, Spacerowa, Urocza, Wincentego Pola

Zespół Szkolno-Przedszkolny

(stołówka),

ul. Marii Konopnickiej 2, 11-440 Reszel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwa: Czarnowiec, Dębnik, Klewno, Mnichowo, Robawy, Tolniki Małe, Worpławki, Zawidy

Miejski Ośrodek Kultury,

ul. Mickiewicza 4, 11-440 Reszel

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwa: Bezławki, Pieckowo, Pilec, Ramty, Siemki, Święta Lipka

 

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Święta Lipka 26

11-440 Reszel

7

Sołectwa: Kocibórz, Leginy, Widryny

Budynek byłej szkoły podstawowej w Leginach, Leginy 61,

11-440 Reszel

8

Sołectwa: Łężany, Plenowo, Wola

Świetlica Stacji Dydaktyczno-Badawczej 

UW-M  w Łężanach

11-440 Reszel

9

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

 

Świetlica ZOZ w Reszlu

ul. Słowackiego 17

11-440 Reszel

10

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu

 

Świetlica SP ZP-O w Reszlu,

ul. Słowackiego 17

11-440 Reszel

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu

rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Reszla najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Załączniki