Wersja obowiązująca z dnia

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reszel na 30 czerwca 2017 roku

Załączniki