Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Status: Aktualne

Tryb zamówienia: Inne

Przedmiotem zamówienia jest:

Zapytanie ofertowe 
dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1840 z późn. zm.) dotyczącym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Burmistrz Reszla ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 

Szczegóły oferty:

  1. Gospodarstwo rolne, które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Reszel będzie służyć jako miejsce, do którego przekazywane są zwierzęta w przypadkach losowych, np. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzęta są czasowo odbierane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza w przypadku znęcania się nad nimi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt.
  2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeń nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.
  3. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od dnia podpisania umowy do grudnia 2019 r.

Zgłoszenie oferty powinno zawierać następujące informacje:

  • jaką liczbę zwierząt są w stanie pomieścić pomieszczenia gospodarskie (zgodnie z przepisami w tym zakresie),
  • cenę za opiekę nad zwierzętami w przypadku ich przyjęcia do gospodarstwa rolnego,
  • informację czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt (w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt, którymi się opiekuje.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Reszlu, I piętro, sekretariat.

Osoba do kontaktu Małgorzata Stadnik, tel. (89) 755-39-11.

Załączniki: