Rejestr umów

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Rejestr umów

Rejestr umów

#Data zawarciaPrzedmiot umowyKontrahentWartość netto
 
103-01-20221) Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy, 2) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. M.C.340.00
203-01-2022Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usług weterynaryjnych w 2022 r na terenie Gminy ReszelPiotr Socha Nip 73932284588280.00
303-01-2022Przedmiotem niniejszej umowy jest przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP na kolejny rok tj. od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujące: 1. dostęp do najnowszych wersji systemu, 2. telefoniczne konsultacje i szkolenia użytkowników, 3. publikacja w gminnym portalu mapowym nowych i zmienionych MPZP, które przekaże do publikacji ZAMAWIAJĄCY: a) w przypadku MPZP, dla których procedura planistyczna rozpoczęła się przed podpisaniem niniejszej umowy - w dowolnej postaci, b) w przypadku MPZP, dla których procedura planistyczna rozpoczęła się w okresie obowiązywania umowy – w postaci plików graficznych tiff oraz plików wektorowych o rozszerzeniu shp przygotowanych zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http://www.igeoplan.pl w przypadku MPZP, 4. utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze udostępnionym przez WYKONAWCĘ. P.U.H GEO-SYSTEM Sp. z o.o. NIP 521-00-01-9652000.00
403-01-2022Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny.PSONI Koło w Biskupcu KRS 0000339766 73599.00
505-01-2022Powtórzenie części I zamówienia: Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w roku szkolnym 2020/2021Faster Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 845198384214372.22
605-01-2022Powtórzenie części IV zamówienia: Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w roku szkolnym 2020/2021Faster Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 845198384212314.81
705-01-2022Powtórzenie części V zamówienia: Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w okresie od: 02.09.2019 do 30.06.2020 rokuLena Beauty Magdalena Kozoń, NIP: 74318721395344.91
810-01-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2022 - Część 4 - Rejon Nr 4Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., NIP: 742000687548780.49
910-01-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2022 - Część 1 - Rejon Nr 1Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., NIP: 742000687520325.20
1010-01-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2022 - Część 3 - Rejon nr 3Romix Import-Export Roman Luchowski, NIP: 742100590320325.20
1110-01-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2022 - Część 2 - Rejon Nr 2Romix Import-Export Roman Luchowski, NIP: 742100590320325.20
1210-01-2022Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Reszel od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku w formie zakupu biletów miesięcznychFaster Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 845198384233561.11
1313-01-2022Zlecenie w wymiarze 3 godzin zegarowych tygodniowo na udzielenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Praktyka Terapeutyczno-Edukacyjna NIP742-103-00-2580.00
1414-01-2022Umowa o podniesienie kwalifikacji zawodowychM.L.6600.00
1517-01-2022Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Warmińska 18, 11-440 ReszelWielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu95370.00
1619-01-2022Wykonanie prac geodezyjnychUsługi Geodezyjno-Kartograficzne NIP:742138521912000.00
1719-01-2022Wycena nieruchomości gminnychWa Ma Nieruchomości Wycena Pośrednictwo 745184812114000.00
1821-01-2022usługi geodezyjne - wznowienie granic pasa drogowegoUsługi Geodezyjno-Kartograficzne NIP:74213852194000.00
1925-01-2022kompleksowa obsługa w zakresie BHPUsługi BHP Elżbieta Sołodyna4400.00
2026-01-2022usługa wycinki korekty koron drzewZakład Usługowy PLATAN 74214212403611.00
Wyświetlone 1-20 z 254 rekordów.