Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Rekrutacja 2020/2021

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

publicznej szkoły podstawowej

 w Reszlu na rok szkolny 2020/2021

 

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.),

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

 

1

 

 

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie

wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym.

2-14 marca 2020

do 15.00

4 maja-

21 sierpnia

2020

do 14.00

 

 

 

 

2

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń

i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty.

16-20 marca 2020

do 14.00

24-25 sierpnia 2020

do 14.00

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

 i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 23 marca 2020

do 14.00

do 26 sierpnia 2020

do 14.00

4

 

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24-27 marca 2020  do 14.00

27-28 sierpnia 2020

do 14.00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

 i nieprzyjętych.

do 31 marca 2020 do 14.00

do 31 sierpnia 2020

do 15.00

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA

 DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do  publicznego

przedszkola wraz z załącznikami.

2-14 marca 2020

do 15.00

4 maja-

21 sierpnia

2020

do 14.00

 

 

 

2

 

 

 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną

weryfikacji wniosków wraz z załącznikami

o przyjęcie do publicznego przedszkola

z uwzględnieniem czynności mających na celu

potwierdzenie okoliczności zawartych w

załącznikach składanych wraz z wnioskiem.

16-20 marca 2020

do 14.00

24-25 sierpnia 2020

do 14.00

 

3

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 23 marca 2020

do 14.00

do 26 sierpnia 2020

do 14.00

 

4

 

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki.

24-27 marca 2020  do 14.00

27-28 sierpnia 2020

do 14.00

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 31 marca 2020 do 14.00

do 31 sierpnia 2020

do 15.00

 

 

 

Załączniki: