Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Petycje 2019

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej

Biorąc pod uwagę interes społeczno wychowawczy uczniów i rodziców, a także korzyści finansowe Państwa jednostki i podległych placówek,  wynikające z dotacji rządowej, proszę o przekazanie poniższej informacji o NIEKOMERCYJNYM PROJEKCIE do:

PEŁNOMOCNIKA DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY oraz

DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w celu umożliwienia udziału w projekcie nauczycielom w podległych placówkach.

 Jednocześnie szanując czas pracy Państwa urzędników, w przypadku realizacji petycji,  rezygnujemy z otrzymania przewidzianego ustawą sprawozdania z realizacji petycji. Informujemy, że w przypadku wątpliwości co do procedury prawnej niniejszej petycji prosimy o rozpatrzenie go w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

 Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia  Programu Nauki Zachowania.

Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.

Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl