Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rekrutacja 2018/2019

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Burmistrz Reszla

podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

i klas pierwszych

w Szkole Podstawowej Nr 3

 w Reszlu na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2016 r., poz. 59 z późn. zm.),

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2018/2019.

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2018/2019.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RESZEL

NA ROK SZKOLNY 2018/2019. 

 

Lp.   Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca

od 7 maja

do 17 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. ustawy o systemie oświaty

od 19 marca

do 21 marca 2018 r.

do godz. 14.00

od 20 sierpnia

do 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 23 marca 2018 r.

do godz. 14.00

do 28 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

4 Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 marca

do 28 marca 2018 r.

do godz. 14.00

od 29 sierpnia

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 14.00

do 31 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO, 
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA RESZEL NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

Lp.   Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do  publicznego przedszkola bądź publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z załącznikami

od 5 marca

do 17 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 7 maja

do 17 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

2

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do publicznego przedszkola bądź publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w załącznikach składanych wraz z wnioskiem

od 19 marca

do 21 marca 2018 r.

do godz. 14.00

od 20 sierpnia

o 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 23 marca 2018 r.
do godz. 14.00

do 28 sierpnia 2018 r.
do godz. 14.00

4 Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

od 26 marca 

do 28 marca 2018 r.

do godz. 14.00

od 29 sierpnia

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 14.00

do 31 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

Załączniki: