Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wykaz firm wywożących nieczystości ciekłe

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy reszel na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach